پروپوزال بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران

تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی ,پروپوزال تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران,افزایش کارایی مدیران,پروپوزال ارتباطات سازمانی,پروپوزال افزایش کارایی مدیران,ارتباطات سازمانی,افزایش کارایی کارکنان ,عملکرد مدیران و کارکنان,ایجاد انگیزه در پرسنل

دانلود فایل

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات۳۰
حجم فایل۱۶۰ کیلو بایت

پروپوزال بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

**توجه**

۱- این فایل توسط گروه مهندسین برتر(فایل یار) نگارش شده است استفاده از فایل فقط برای خریدار ان مجاز می باشد و هرگونه استفاده برای کسانی که فایل خریداری ننموده اند شرعا حرام و قابل پیگیری حقوقی می باشد.

۲-این فایل دارای گارانتی ویرایش یک مرتبه  برای خریدار آن می باشد.

 

پایان نامه بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

 

بیان مسئله

در دنیای کنونی تاثیر ارتباطات سازمانی در یک مجموعه، به عنوان یکی از عناصر اولیه مدیریت به شمار می رود. بنابراین به نظر می رسد با توجه به رشد روز افزون سازمانها از یک سو و پیچیدگی مباحث مدیریتی از سوی دیگر اهمیت نیاز به ارتباطات سازمانی روزانه و موثر بیشترمی شود.

ارتباطات سازمانی شامل فرایندی است که دو یا چند واحد از یک مجموعه از طریق تبادل نظر، اطلاعات مورد نیاز خود را مبادله کرده و از آنجایی که ارتباطات سازمانی از عناصر اولیه مدیریت است، مدیران باید در سطوح مختلف با افراد مجموعه و یا همطراز خود ارتباط موثر برقرار کنند.

ارتباطات سازمانی موثر یکی از عناصر کلیدی موفقیت مدیران است چرا که اطلاعات به عنوان یک ورودی با اهمیت در سیستم سازمانی و در سایه ارتباطات سازمانی موثر وارد مجموعه شده و پس از راه یابی ، نیازمند سیستم ارتباطی کارآمد خواهد بود، تا مورد پردازش قرار گیرد و همانند خون در شریان آن مجموعه جریان یابد.

بدیهی است ارتباط مدیران با افرادی که در مجموعه تحت نظارت آنان انجام وظیفه می نمایند، باید به بهترین شیوه ارتباطی جهت نیل به اهداف آن مجموعه باشد چرا که همه جوانب کار مانند آموزشی، ارجاع، ماموریت و ارزیابی عملکرد از طریق این ارتباطات سازمانی صورت می گیرد.

بنابراین به نظر می رسد یک مدیر موفق با بهره گیری از روشهای اثر بخش ارتباطات سازمانی برای افزایش کارایی مجموعه خود تاثیر ارزنده ای دارد.

هر جا که ارتباطات سازمانی موثرتر، بهتر و شفاف تر خواهد بود عملکرد مدیران هم نیز بهبود داشته و مطمئناً عکس این قضیه نیز به اثبات رسیده است (رحمانی ، ۱۳۶۹ . ص ۲۶).

با توجه به این که ارتباطات سازمانی فرایندی محوری در تبادل اطلاعات بین اعضاء سازمان و بین سازمانی است و تعاملات قسمتهای مختلف را برقرار می کند بنابراین یک ابزار موثر در هماهنگ سازی کاربرد اثر بخش منابع انسانی تلقی می شود و در سازمانهایی که ارتباطات سازمانی به خوبی برقرار نشود آثار و تبعاتی را بدنبال خواهد داشت که یکی از آنها می تواند در عملکرد مدیران موثر واقع شود.

تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از تعارضهایی که بین افراد یا کارکنان یک سازمان پیش می آید ناشی از ارتباطات سازمانی ضعیف و یا ارتباطات سازمانی ناقص است. زیرا افراد هفتاد درصد ساعات کارشان را بصورت نوشتن، خواندن، صحبت کردن و یا گوش دادن صرف ارتباطات سازمانی می کنند (رابینز ، ۱۹۹۸ . ص ۳۱۰  ) .

یکی از موانع اساسی عملکرد موفقیت آمیز یک گروه یا یک سازمان فقدان ارتباطات سازمانی اثر بخش است. اثر بخشی «ارتباطات» به دو دلیل برای مدیران اهمیت دارد. یکی آن که مدیران کارکرد های مدیریت را بوسیله «ارتباطات» انجام می دهند و دیگر اینکه ارتباطات سازمانی امری حیاتی است که مدیران قسمت اعظم وقت خود را صرف آن می کنند (ابستونروفریمن ترجمه اعرابی و پارسیان ، ص ۱۱۱).

بنابراین «ارتباطات» اثر بخش لازمه اثر بخشی هر گروه و سازمانی است زیرا از جمله عوامل سه گانه ای که به عنوان معیارها و مقیاسهای «اثر بخشی سازمانی» برشمرده اند مهارتهای ارتباطی مدیریتی، مدیریت اطلاعات و ارتباطات سازمانی می باشند (رابینز ترجمه کبیری ، ۱۳۷۶ . ‌ص ۵۱).

هر یک از کارکنان سازمانها، بخصوص مدیران می دانند که «ارتباطات سازمانی امری حیاتی» در هر  سازمان است و اثر بخشی سازمان (یعنی میزان تحقق هدفهای سازمانی) تا حد زیادی بستگی به اثر بخشی ارتباطات سازمانی دارد. اما کمتر کسی در فکر ایجاد محیطی است که از نظر ارتباطات سازمانی اثر بخش باشد. لذا مسأله این پژوهش بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیریت در شرکت نفت و نهادهای تابعه می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه ارتباطات سازمانی با عملکرد مدیران در شرکت نفت و زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مدیران شرکت نفت و مسئولین بالاتر جهت اثر بخش ساختن ارتباطات سازمانی در سازمان مذکور فراهم آید تا از آن طریق عملکرد مدیران بهبود و افزایش یابد (طبری، ۱۳۸۰).

بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت

 

هدف پژوهش

هدف کلی: بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران

اهداف جزئی:

۱- شناخت نحوه افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت در خصوص کنترل رفتار سازمانی پرسنل .

۲-  شناخت نحوه افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت در خصوص ایجاد انگیزه در پرسنل.

۳- شناسایی نحوه افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت در خصوص بیان عواطف و احساسات ( روحیه پرسنل).

۴- شناسایی نحوه افزایش کارایی مدیران و کارکنان شرکت نفت در خصوص انتقال اطلاعات به منظور تصمیم گیری در سازمان .

 

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

ارتباطات سازمانی در عملکرد مدیران و کارکنان تاثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی:

۱-بین ارتباطات سازمانی و  رفتار سازمانی پرسنل رابطه مثبت وجود دارد.

۲-بین ارتباطات سازمانی و  ایجاد انگیزه در پرسنل رابطه مثبت وجود دارد.

۳-بین ارتباطات سازمانی و  بیان عواطف و احساسات (روحیه) پرسنل رابطه مثبت وجود دارد.

فهرست مطالب پروپوزال

بیان مسئاله

اهمیت و ضرورت تحقیق

مرور ادبیات

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف تحقیق

سوالات

فرضیه ها

تعاریف

روش تحقیق

متغیرهای مورد بررسی

شرح کامل روش (میدانی، کتابخانه ‏ای) و ابزار

جامعه و نمونه آماری

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها